Przypominamy o pobieraniu raportów dobowych epruf

Przypominamy, że realizację sprzedaży z wykorzystaniem płatności kartą lekową należy raportować do epruf. Raportowanie jest konieczne, w przeciwnym razie nie będzie możliwy zwrot aptece dofinansowania udzielonego pacjentowi. Rozliczeniu podlegają tylko te transakcje, które zostały potwierdzone raportem dobowym epruf.

Pamiętaj!

Raporty należy pobierać za każdy dzień, w którym miały miejsce transakcje z kartami lekowymi.
Nie ma konieczności potwierdzania raportu w dniu, w którym transakcji z kartą lekową nie realizowano.

Zaleca się pobieranie raportów na koniec każdego dnia po zakończeniu sprzedaży lub w dniu następnym. Pobranie raportu blokuje możliwość dalszej sprzedaży z kartami lekowymi w danym dniu.

Uwaga! W systemie Kamsoft raporty dobowe pobierają się automatycznie. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w automatycznym pobieraniu raportów należy pobrać raport ręcznie. 

 

Szczegółowe instrukcje dotyczące pobierania raportów dobowych epruf znajdziesz w podręcznikach użytkownika.