Przypominamy o pobieraniu raportów dobowych epruf

Przypominamy, że realizację sprzedaży z wykorzystaniem płatności kartą epruf należy raportować do epruf, w przeciwnym razie Apteka nie otrzyma zwrotu wartości dofinansowania udzielonego pacjentowi.

Zgodnie z § 4 ust. 1 „Regulaminu funkcjonowania systemu epruf” - rozliczeniu podlegają tylko te transakcje, które zostały potwierdzone raportem dobowym epruf, a brak potwierdzenia transakcji przez Aptekę w okresie dłuższym niż do końca kolejnego okresu rozliczeniowego, uprawnia epruf do nierozliczenia transakcji.

Pamiętaj!
Raporty należy pobierać za każdy dzień, w którym miały miejsce transakcje z kartami epruf. Nie ma konieczności potwierdzania raportu w dniu, w którym transakcji z kartą epruf nie realizowano. Zachęcamy do pobierania  raportów na koniec każdego dnia, po zakończeniu sprzedaży lub w dniu następnym. Pobranie raportu blokuje możliwość dalszej sprzedaży z kartami epruf w danym dniu.

Uwaga! W systemach Kamsoft, Malicki, AMAX SPP raporty dobowe pobierają się automatycznie. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w automatycznym pobieraniu raportów należy pobrać raport ręcznie.