Pacjent posiadający ubezpieczenie lekowe może skorzystać z ubezpieczenia w formie bezgotówkowej bądź gotówkowej. W ponad 9 000 aptek w całej Polsce możliwa jest realizacja transakcji w wygodny, bezgotówkowy sposób.

Model bezgotówkowy

Ubezpieczony płaci w aptece z własnej kieszeni tylko kwotę określoną umową ubezpieczenia, a pozostałą część odpłatności apteka otrzymuje od ubezpieczyciela.

Ubezpieczony może zrealizować świadczenie w formie on-line (bezgotówkowej) w aptece współpracującej z epruf, na podstawie karty lekowej. Obsługa ubezpieczeń lekowych jest prosta i nie stanowi dla apteki jakiegokolwiek utrudnienia. Obsługa jest intuicyjna i nie wymaga instalacji w aptece żadnego dodatkowego sprzętu.

Jak to działa?

Obsługa sprowadza się do sczytania kodu kreskowego z identyfikatora ubezpieczenia. Farmaceuta sczytuje identyfikacyjny kod kreskowy nadrukowany na karcie lekowej bądź kartce papieru. Co istotne, farmaceuta nie musi znać parametrów produktu ubezpieczeniowego – po sczytaniu kodu kreskowego system sam prowadzi farmaceutę przez proces realizacji transakcji i wypłaty świadczenia.

Osoba objęta ubezpieczeniem lekowym płaci za leki w własnej kieszeni tylko kwotę określoną umową ubezpieczenia. Pozostała część jest pokrywana z ubezpieczenia.

Najważniejsze z punktu widzenia klienta apteki jest to, że jest to ubezpieczenie komplementarne w stosunku do systemu refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli lek jest refundowany, to bazą do obliczenia świadczenia jest odpłatność za lek (pomniejszona już o refundację NFZ). Dopiero od tej kwoty jest liczone dofinansowanie ubezpieczyciela.

Jeśli apteka honoruje kartę lekową wystawianą przez ubezpieczyciela, to ubezpieczony już przy zakupie leku będzie płacił z własnej kieszeni od razu kwotę pomniejszoną o to dofinansowanie.

Ubezpieczenie lekowe, model bezgotówkowy


Model gotówkowy

Ubezpieczony płaci za leki z własnej kieszeni pełną kwotę, dopełnia prostej procedury i w ciągu kilku dni otrzymuje zwrot środków na wskazane przez siebie konto. Musi mieć ksero recepty (to ważne, bo oddaje ją bezpowrotnie w aptece) i paragonu. Wypełnia na stronie internetowej ubezpieczyciela prosty formularz i wszystko wysyła drogą elektroniczną bądź pocztą.

Coraz popularniejsze stają się aplikacje mobilne, które pozwalają ten proces przyśpieszyć. Pacjent za pomocą aplikacji wykonuje zdjęcie recepty, paragonu i przesyła wniosek do towarzystwa ubezpieczeniowego. Wniosek elektroniczny lub papierowy, trafia finalnie do naszego centrum rozliczeniowego, gdzie po jego weryfikacji następuje zwrot kosztów w wysokości wynikającej z umowy ubezpieczenia.Ubezpieczenie lekowe, model gotówkowy


Identyfikator ubezpieczenia lekowego

Ubezpieczony otrzymuje kod kreskowy, w którym zakodowane są informacje o jego polisie, dane osobowe ubezpieczonego i parametry produktu.

Kod kreskowy może być nadrukowany na karcie plastikowej, papierowej lub wyświetlony na ekranie urządzenia mobilnego.
Jest on niezbędny do korzystania z ubezpieczenia, bez względu na formę realizacji świadczenia.

Kod kreskowy służy do:

  • sprawdzenia listy leków, wysokości dostępnych świadczeń oraz tego, która forma realizacji świadczenia dostępna jest w wybranej aptece;
  • realizacji świadczenia w formie gotówkowej - pacjent przy jego pomocy loguje się do systemu, by złożyć wniosek
    o wypłatę świadczenia;
  • realizacji świadczenia w formie bezgotówkowej – kod niezbędny jest farmaceucie do weryfikacji w systemie tożsamości i uprawnień ubezpieczonego.