Łączymy apteki, towarzystwa ubezpieczeniowe i pacjentów

Spółka epruf działa na styku obszaru ochrony zdrowia i rynku ubezpieczeń. Jesteśmy operatorem rozliczeniowym w ramach ubezpieczeń lekowych i programów zdrowotnych.

Od 2009 roku współpracujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, obsługując na ich zlecenie ubezpieczenia lekowe. Umożliwiamy sprawne i wygodne rozliczenia świadczeń pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym i apteką. Naszymi partnerami są apteki, które udostępniają klientom bezgotówkową formę korzystania z dofinansowania, przede wszystkim w ramach ubezpieczeń lekowych.

Jesteśmy rzetelnym partnerem

epruf należy do Pelion S.A.– największej w Polsce firmy z sektora ochrony zdrowia. Pelion powstał w 1990 r. z inicjatywy polskich przedsiębiorców i w oparciu o polski kapitał; od tamtej pory współtworzy polską gospodarkę, obsługując wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny, szpitalny) oraz rozwijając działalność na Litwie. Firma osiąga 8,5 mld zł obrotów rocznie i jest stabilnym miejscem pracy dla ponad 9 tys. osób. 

 

Kreujemy rozwiązania dla biznesu

Oferujemy klientom usługi wspierające biznes z zakresu rozliczania świadczeń oraz analiz. Opracowujemy i wdrażamy dopasowane do potrzeb programy marketingowe i działania wspierające sprzedaż. 

Więcej o naszych kompetencjach: nasze kompetencje

Żarówka - symbol epruf s.a.