Kontakt do spółki

epruf s.a.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000319410

NIP: 9471958279

BDO: 000219104

kapitał zakładowy: 700.000 złotych (wpłacony w całości)

 

kontakt@epruf.pl

tel. 42 200 75 68

fax. 42 200 78 99

 
 
Anna Buszko
Asystent Zarządu