Misja epruf

Powstaliśmy w 2008 roku po to, żeby tworzyć i wdrażać rozwiązania i usługi wspierające sprzedaż Spółek Pelion. Zdobyte doświadczenia wykorzystujemy w pracy nad samodzielnie rozwijanymi projektami.

Szukamy szans rozwoju i nowych, innowacyjnych projektów, które przekształcamy w efektywny biznes. Codziennie analizujemy potrzeby naszych klientów, tworzymy rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. Zapewniamy im wygodę i bezpieczeństwo.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu obsługi projektów marketingowych i sprzedażowych. Wywodzimy się z rynku ochrony zdrowia. Stworzyliśmy pierwsze w Polsce prywatne ubezpieczenie lekowe umożliwiające obniżenie wydatków na leki. Współpracujemy z aptekami oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi zapewniając pacjentom łatwe i wygodne korzystanie z ubezpieczenia.

Tworzymy zespół. Inspirują nas wyzwania. Ciągła zmiana jest częścią naszej tożsamości.
Wychodzenie poza utarte schematy daje nam możliwość ciągłego rozwoju. Czerpiemy radość z tego, co robimy.

Jesteśmy zdeterminowani, skuteczni, ambitni i zaangażowani.

Wartości epruf

wartosci epruf

Atmosfera epruf

W epruf działają dwa zespoły złożone z pracowników, które dbają o unikalną atmosferę w naszej spółce. Działalność obu zespołów została wyróżniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Więcej o wyróżnieniu przeczytasz tutaj.

Celem Zespołu Szczęścia jest podtrzymywanie pozytywnej atmosfery wśród pracowników i wzmacnianie poczucia przynależności do organizacji, dbałość o poczucie szczęścia w miejscu pracy. Zespół prowadzi działania budujące zaangażowanie pracowników, wzmacniające kulturę organizacyjną, w której pracownik i jego potrzeby ważne dla funkcjonowania spółki.

Członkami Zespołu ds. Szczęścia są pracownicy, dzięki temu mają realny wpływ na kreowanie działań odpowiadających na potrzeby pracowników. Zespół ds. Szczęścia organizuje akcje wspierające komunikację, budujące relacje i zaufanie, a także spotkania integrujące, akcje edukacyjne budujące zdrowe nawyki w miejscu pracy.

Zespół Ambasadorów Wartości epruf został wybrany w drodze głosowania przez wszystkich pracowników. Zespół stanowi wsparcie dla działu HR i managerów, a także ciało doradcze i inicjuje działania kultywujące wartości w całej spółce.

Członkowie Zespołu Ambasadorów Wartości współtworzyli m.in. politykę kształcenia pracowników, proces rekrutacji oparty na wartościach, proces onboardingu przybliżający wartości nowym pracownikom. Zespół prowadzi cykliczne działania komunikacyjne popularyzujące wartości, organizuje Dni Wartości zorientowane wokół poszczególnych wartości firmowych angażujące wszystkich pracowników, organizuje gry integracyjne oparte na wartościach.