Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz 18. zaprezentowało raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W tegorocznej edycji raportu zostały wyróżnione dwie praktyki realizowane przez epruf

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.
W raporcie kluczem podziału praktyk pozostaje 7 obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. W edycji za 2019 rok znalazło się 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm.

W obszarze ładu organizacyjnego wyróżniono Zespół Ambasadorów Wartości, który działa w epruf od 2018 roku. Zespół został powołany przy okazji formułowania wartości firmowych – zestawu nadrzędnych zasad, którymi kierujemy się w codziennej pracy. Wartości, takie jak rzetelność, poczucie wpływu, szacunek, zaangażowanie i radość tworzenia, zgrany zespół oraz rozwój, tworzą kulturę organizacyjną i dobrze korespondują ze strategicznymi celami organizacji.

Zespół stanowi wsparcie dla działu HR i managerów, a także ciało doradcze i inicjuje działania zmierzające do popularyzacji wartości w całej spółce. Członkowie Zespołu Ambasadorów Wartości współtworzyli m.in. politykę kształcenia pracowników, proces rekrutacji oparty na wartościach, proces onboardingu nowych pracowników przybliżający wartości nowym pracownikom. Zespół prowadzi cykliczne działania komunikacyjne promujące wartości, organizuje Dni Wartości angażujące wszystkich pracowników firmy, organizuje gry integracyjne dla pracowników.

 

Drugą inicjatywą docenioną w raporcie w obszarze praktyk z zakresu pracy jest Zespół ds. Szczęścia, który odpowiada na potrzebę budowania poczucia szczęścia w miejscu pracy. Celem Zespołu Szczęścia jest podtrzymywanie pozytywnej atmosfery wśród pracowników i wzmacnianie poczucia przynależności do organizacji, prowadzenie działań zmierzających do wzmacniania zadowolenia pracowników z pracy. Zespół organizuje akcje dopasowane do oczekiwań pracowników, angażujące, wspierające komunikację, budujące relacje i zaufanie, a także inicjatywy doceniające wysiłek wkładany przez pracowników – spotkania integrujące, akcje edukacyjne budujące zdrowe nawyki w miejscu pracy, eventy pozwalające zadbać o komfort pracy.