W nawiązaniu do publikacji artykułu "Boom na polisy zdrowotne" na temat ubezpieczeń zdrowotnych zamieszczonego w Rzeczpospolitej prezentujemy fragment materiału oraz komentarz eksperta.

Liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne zwiększyła się o 28 proc. w skali roku i wynosi obecnie 1,7 mln – wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń za trzeci kwartał 2016 roku. [...] Najczęściej posiadanymi ubezpieczeniami (ponad 1,4 mln) są polisy grupowe, zazwyczaj kupowane przez pracodawców lub przez samych pracowników. Do PIU poprzez serwis www.polisynazdrowie.pl coraz częściej wpływają też pytania od potencjalnych klientów o ubezpieczenia zdrowotne, zawierające świadczenia szpitalne. Rośnie również zainteresowanie polisami lekowymi, które uniezależniają wydatki na leki od zmian związanych z refundacją. [...] Drugim zjawiskiem mającym duży wpływ na popularność polis medycznych jest rosnące zainteresowanie rozwiązaniami grupowymi wśród firm z sektora MSP. Coraz częściej na zakup polisy decydują się przedsiębiorcy posiadający swoje siedziby i prowadzący działalność poza największymi miastami, a także podmioty publiczne i samorządowe [...]

Czytaj więcej w numerze: Rzeczpospolita, 23.02.2017

Komentarz:

kalbarczyk_witold pawel (2)Witold Paweł Kalbarczyk
ekspert systemów ochrony zdrowia

Dostępność do świadczeń zdrowotnych w Polsce już obecnie jest zła, a zapowiadane zmiany organizacyjne w systemie publicznym, o ile w ogóle poprawią tę sytuację, będą zauważalne dla pacjentów dopiero po kilku latach. Warto mieć świadomość, że zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne przez starzejące się polskie społeczeństwo w okresie najbliższych dziesięcioleci z każdym rokiem będzie większe, a możliwości ich zaspokojenia mniejsze. Liczba pacjentów będzie rosła, a liczba lekarzy czy pielęgniarek oraz wielu innych pracowników zawodów medycznych niestety będzie malała. To skutek wieloletnich zaniedbań w zakresie finansowania ochrony zdrowia i wynagrodzeń personelu medycznego.

Już od wielu lat powiększa się liczba osób, które borykając się z problemem kolejek do lekarzy, diagnostyki czy zabiegów operacyjnych, decydują się na leczenie w prywatnych placówkach. Jego dostępność, organizacja i jakość często przewyższa to, co oferują szpitale i przychodnie finansowane przez NFZ. Większość Polaków leczących się prywatnie wciąż płaci za pojedyncze usługi medyczne na zasadzie opłaty za usługę, ale jednocześnie rośnie liczba osób, które dostęp do szybszego leczenia kupują poprzez grupowe lub indywidualne ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty medyczne. W dużych miastach znaczna część firm, nie tylko prywatnych, ale także publicznych oferuje takie korzyści pozapłacowe swoim pracownikom, a nierzadko, z ich własnym udziałem finansowym, także ich rodzinom. Ten trend będzie się utrzymywał w kolejnych latach, a ubezpieczenia i abonamenty zdrowotne wobec problemów z dostępnością do świadczeń zdrowotnych w systemie publicznym, staną się jeszcze popularniejsze niż obecnie. Coraz więcej firm dbających o zdrowie swoich pracowników już obecnie jest zainteresowanych rozszerzeniem korporacyjnych pakietów zdrowotnych o ubezpieczenia lekowe, dzięki którym pracownicy mają lepszy i tańszy dostęp do farmakoterapii. Prywatne, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty, zarówno te dające szybszy dostęp do konsultacji czy operacji, jak i leków, ułatwiają Polakom codzienne życie. Dlatego w 2016 roku z obu form tak opłacanej dostępności do świadczeń zdrowotnych korzystało łącznie już około 4 mln Polaków.

Komentujemy artykuł dotyczący wzrostu zainteresowania dodatkowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi opublikowany na portalu wyborcza.pl.

Kiepska obsługa pacjentów w państwowej służbie zdrowia napędza sprzedaż prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Od stycznia do końca września 2016 r. na zakup prywatnej polisy zdecydowało się aż o 30 proc. więcej Polaków niż rok wcześniej. Dodatkowo o jedną piątą więcej ubezpieczeń wykupili nam pracodawcy. [...]

Z 400 mln zł, które towarzystwa ubezpieczeniowe zebrały w trzecim kwartale 2016 r. ze sprzedaży polis zdrowotnych, 342,4 mln zł zapłacili za nas pracodawcy. Z własnej kieszeni wyłożyliśmy 56,6 mln zł. W sumie wydatki na polisy zdrowotne były o 10 proc. większe niż rok wcześniej. A to oznacza, że ubezpieczenia są coraz tańsze.

– Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne są w Polsce najczęściej elementem świadczeń socjalnych pracodawców. Rosnące kolejki do specjalistów i niepewność związana z trwającymi zmianami w ochronie zdrowia powodują większe zainteresowanie prywatnymi ubezpieczeniami w coraz szerszym zakresie – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu PIU ds. ubezpieczeń zdrowotnych.

Polacy chcą kupować polisy, już nie tylko po to, by dostać się bez kolejki do lekarza, ale również by skorzystać w ramach ubezpieczenia z opieki szpitalnej czy taniej kupować leki.

Czytaj więcej: wyborcza.pl

Komentarz:

Rosnące zainteresowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi jest spowodowane nie tylko trudnościami w dostępnie do świadczeń opieki medycznej oferowanych przez publicznego świadczeniodawcę, ale również wzrostem świadomości nt. roli prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne wspierają publiczny system ochrony zdrowia oraz pozwalają odciążyć pacjenta w kosztach leczenia.

Szczególnym przypadkiem są ubezpieczenia lekowe, które pozwalają zmniejszyć udział pacjentów w odpłatności za leki, dopełniając publiczny system refundacji. Ubezpieczenia lekowe uzupełniają ofertę grupowych ubezpieczeń zdrowotnych dla pracowników, dlatego są coraz częściej włączane do programów zdrowotnych oferowanych przez pracodawców. 

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach lekowych: przewodnik

Życzymy wspaniałych, spędzonych w magicznej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia a na nowy 2017 rok sukcesów na polu zawodowym i spełnienia w życiu prywatnym.

zespół epruf

Prezentujemy fragment artykułu dotyczącego dodatkowej refundacji leków opublikowanego w Gazecie Farmaceutycznej.

cudzyslowDodatkowa refundacja leków

[...] Zdaniem specjalistów, zdrowie osób czynnych zawodowo powinno stanowić kluczową wartość i kapitał przekładający się na rozwój gospodarczy i społeczny kraju. Niestety, na chwilę obecną, mimo proponowanych zmian w zakresie dostępu do leków, płacimy za farmakoterapię więcej niż średnio płaci się w Europie. [...]

Wśród rozwiązań, które pomogą w zmianie obecnej sytuacji, wymienia się przede wszystkim proponowanie korzystania z dodatkowej refundacji leków w programach zdrowotnych pracodawców jako stałego elementu polityki zdrowotnej państwa.  [...]

Całość artykułu dostępna w Gazecie Farmaceutycznej, nr 11/2016 

Obecność dodatkowej refundacji leków - obok profilaktyki, opieki medycznej i edukacji zdrowotnej - w programach zdrowotnych oferowanych przez pracodawców pracownikom pozwala kompleksowo podejść do zagadnienia zdrowia pracowników i odpowiadać na ich realne potrzeby. 

Na świadczenia medyczne Polacy wydają jedynie niecałe 40% puli wydatków na zdrowie z własnej kieszeni (dane za 2014 r. za rynekaptek.pl). Aż 60% tych wydatków to koszty leków i sprzętu medycznego, dlatego tak ważne jest wsparcie finansowe pracowników w kosztach leczenia farmakologicznego. 

Prezentujemy zestawienie najciekawszych artykułów opublikowanych w październiku na temat dodatkowej refundacji leków oferowanej przez pracodawców pracownikom w formie ubezpieczeń lekowych.

cudzyslow

Z dodatkowych ubezpieczeń lekowych korzysta już pół miliona Polaków

W Polsce prywatnie na leki wydajemy 23 mld zł (dane za 2014 rok). Dla porównania, budżet NFZ na leki refundowane to ok. 10 mld zł. By zmniejszyć wysokość dopłat do leków z własnej kieszeni, można skorzystać z oferty, którą proponują obecnie trzy towarzystwa ubezpieczeniowe.

Czytaj więcej: rynekaptek.pl

cudzyslow

Pracodawca może ci zaoferować nie tylko opiekę medyczną, ale też prywatną refundację leków

Prywatna opieka medyczna dla pracowników w wielu dużych firmach jest już standardem. Nie jest to tylko bonus do pensji ale też bardzo przemyślane działanie pracodawców, którzy dzięki tej inwestycji mają bardziej efektywnych pracowników. Jednak można jeszcze ulepszyć system dbania o zdrowie pracownika poprzez zapewnienie mu dodatkowej refundacji leków.

Czytaj więcej: natemat.pl

cudzyslow

Dodatkowa refundacja leków w programach zdrowotnych pracodawców

W Polsce dodatkowa prywatna refundacja leków jest realizowana w formie grupowych ubezpieczeń lekowych dostępnych w ofercie kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Bardzo istotne jest zapewnienie pracownikom dostępu do badań i do skutecznego leczenia tak, aby jak najszybciej mogli wrócić do pracy.

Czytaj więcej: polskatimes.pl