Życzymy wspaniałych, spędzonych w magicznej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia a na nowy 2017 rok sukcesów na polu zawodowym i spełnienia w życiu prywatnym.

zespół epruf

Prezentujemy fragment artykułu dotyczącego dodatkowej refundacji leków opublikowanego w Gazecie Farmaceutycznej.

cudzyslowDodatkowa refundacja leków

[...] Zdaniem specjalistów, zdrowie osób czynnych zawodowo powinno stanowić kluczową wartość i kapitał przekładający się na rozwój gospodarczy i społeczny kraju. Niestety, na chwilę obecną, mimo proponowanych zmian w zakresie dostępu do leków, płacimy za farmakoterapię więcej niż średnio płaci się w Europie. [...]

Wśród rozwiązań, które pomogą w zmianie obecnej sytuacji, wymienia się przede wszystkim proponowanie korzystania z dodatkowej refundacji leków w programach zdrowotnych pracodawców jako stałego elementu polityki zdrowotnej państwa.  [...]

Całość artykułu dostępna w Gazecie Farmaceutycznej, nr 11/2016 

Obecność dodatkowej refundacji leków - obok profilaktyki, opieki medycznej i edukacji zdrowotnej - w programach zdrowotnych oferowanych przez pracodawców pracownikom pozwala kompleksowo podejść do zagadnienia zdrowia pracowników i odpowiadać na ich realne potrzeby. 

Na świadczenia medyczne Polacy wydają jedynie niecałe 40% puli wydatków na zdrowie z własnej kieszeni (dane za 2014 r. za rynekaptek.pl). Aż 60% tych wydatków to koszty leków i sprzętu medycznego, dlatego tak ważne jest wsparcie finansowe pracowników w kosztach leczenia farmakologicznego. 

Prezentujemy zestawienie najciekawszych artykułów opublikowanych w październiku na temat dodatkowej refundacji leków oferowanej przez pracodawców pracownikom w formie ubezpieczeń lekowych.

cudzyslow

Z dodatkowych ubezpieczeń lekowych korzysta już pół miliona Polaków

W Polsce prywatnie na leki wydajemy 23 mld zł (dane za 2014 rok). Dla porównania, budżet NFZ na leki refundowane to ok. 10 mld zł. By zmniejszyć wysokość dopłat do leków z własnej kieszeni, można skorzystać z oferty, którą proponują obecnie trzy towarzystwa ubezpieczeniowe.

Czytaj więcej: rynekaptek.pl

cudzyslow

Pracodawca może ci zaoferować nie tylko opiekę medyczną, ale też prywatną refundację leków

Prywatna opieka medyczna dla pracowników w wielu dużych firmach jest już standardem. Nie jest to tylko bonus do pensji ale też bardzo przemyślane działanie pracodawców, którzy dzięki tej inwestycji mają bardziej efektywnych pracowników. Jednak można jeszcze ulepszyć system dbania o zdrowie pracownika poprzez zapewnienie mu dodatkowej refundacji leków.

Czytaj więcej: natemat.pl

cudzyslow

Dodatkowa refundacja leków w programach zdrowotnych pracodawców

W Polsce dodatkowa prywatna refundacja leków jest realizowana w formie grupowych ubezpieczeń lekowych dostępnych w ofercie kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Bardzo istotne jest zapewnienie pracownikom dostępu do badań i do skutecznego leczenia tak, aby jak najszybciej mogli wrócić do pracy.

Czytaj więcej: polskatimes.pl

Pracodawcy coraz częściej zapewniają pracownikom dodatkową opiekę zdrowotną, co jest cenione ze względu na szybki dostęp do lekarzy specjalistów i inne udogodnienia. O aktywności PZU w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych mówi Wojciech Kropiewnicki, dyrektor generalny sprzedaży korporacyjnej PZU Życie SA.

Jakie miejsce na rynku ubezpieczeń zdrowotnych zajmuje PZU?
W obszarze zdrowia mamy bogate doświadczenie. Już od 15 lat oferujemy produkty zdrowotne. Był to program pilotażowy. Uruchomiliśmy go w kilku miastach. Sprawdził się i zaczęliśmy sprzedawać ubezpieczenia zdrowotne w całym kraju. Prawdziwy przełom w rozwoju tego segmentu nastąpił jednak wówczas, gdy została powołana spółka PZU Zdrowie, która odpowiada za obszar zdrowia. Słupki sprzedażowe zaczęły szybko rosnąć, a liczba klientów korzystających z naszych usług systematycznie rośnie. Ubezpieczenia zdrowotne zostały włączone do strategii rozwoju PZU. Są jednym z jej trzech filarów.

Jak duża jest obecnie sieć placówek PZU Zdrowie?
PZU działa nie tylko za pośrednictwem własnych placówek, lecz także partnerskich. Utworzyliśmy największą na rynku ich sieć, która obejmuje cały kraj. Pomocy medycznej udziela naszym klientom personel medyczny ponad 1700 placówek w ponad 500 miastach. Ponieważ klientów przybywa, sieć jest nieustannie rozbudowywana. Warto podkreślić, że naszych klientów nie obowiązuje rejonizacja.

Jakie udogodnienia oprócz łatwego dostępu do lekarzy specjalistów proponuje klientom PZU Życie?
Uzupełnieniem naszej oferty są ubezpieczenia lekowe. Można z nich korzystać w każdej aptece w kraju. W ponad 5,5 tys. aptek, które z nami współpracują, dofinansowanie leku odbywa się już w chwili jego zakupu. Nasza oferta to pionierskie rozwiązanie na polskim rynku. Diagnoza lekarska, recepta, a następnie możliwość realizacji przepisanego leku – cały proces leczenia możemy objąć ochroną ubezpieczeniową. Tak więc nie tylko sprzedajemy ubezpieczenia, ale także zapewniamy klientom komfort korzystania z nich. Naszą ambicją jest być liderem prywatnego rynku zdrowotnego. Dopełnieniem oferty jest nasza nowa propozycja ubezpieczenia szpitalnego.

Czytaj cały artykuł: www.wprost.pl

Podczas I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbył się w dniach 29-30 września br. pod hasłem „Zdrowy obywatel, zdrowa Polska”, polscy przedsiębiorcy oraz eksperci z dziedziny medycyny, ochrony zdrowia, prawa, ekonomii i HR (human resources) dyskutowali o kierunkach rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce.

W obliczu zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa i potrzeby utrzymywania pracowników jak najdłużej w stanie zdrowia polscy pracodawcy coraz chętniej inwestują w ubezpieczenia zdrowotne, w tym lekowe, dla pracowników. Inwestowanie w zdrowie pracownika przekłada się realnie na korzyści dla przedsiębiorstwa, zarówno wizerunkowe, jak i finansowe – firma zyskuje zdrowego, efektywnie pracującego, zaangażowanego pracownika.

Podczas panelu dyskusyjnego „Dodatkowa refundacja leków w programach zdrowotnych pracodawców” eksperci argumentowali, jak ważne jest inwestowanie w zdrowie pracowników i budowanie programów zdrowotnych uwzględniających ich realne potrzeby i problemy. Pakiety zdrowotne dla pracowników zawierają przede wszystkim dostęp do opieki medycznej, ubezpieczenia grupowe, dofinansowanie do kart sportowych czy akcje profilaktyczne. Co jednak w przypadku, gdy pracownik zachoruje?

Nowoczesnym rozwiązaniem zapewniającym dodatkową refundację leków dla pracowników jest ubezpieczenie lekowe. Umożliwia pracownikowi uzyskanie dofinansowania do kosztów zakupu leków, zmniejszając jego odpłatność za leki na receptę – zarówno refundowane przez NFZ, jak i nierefundowane. Ubezpieczenie lekowe może zapewniać również dostęp do często bardzo drogich, innowacyjnych terapii lekowych, które gwarantują pracownikowi lepsze efekty terapeutyczne. Ubezpieczenia lekowe są dostępne w ofertach kilku towarzystw ubezpieczeniowych.

By efektywnie przekładać się na korzyści dla firmy, inwestycje pracodawcy w zdrowie pracowników powinny kompleksowo odpowiadać na potrzeby pracowników. Kluczowe dla skuteczności programów ochrony zdrowia pracowników jest uwzględnianie wszystkich sfer dbałości o zdrowie: profilaktyki, dostępu do świadczeń medycznych, edukacji zdrowotnej oraz dofinansowania do zakupu leków.


cudzyslowjakub-szulc
Jakub Szulc 
ekspert ochrony zdrowia, EY Polska

Wydatki ponoszone na zdrowie są pokrywane przez NFZ bądź z prywatnych kieszeni Polaków, natomiast koszty chorób dotyczą całej gospodarki – zaliczają się tu utracone korzyści przedsiębiorstw z tytułu niezdolności pracowników do pracy, zmniejszona dynamika wzrostu PKB. Dlatego tak ważne jest postrzeganie wydatków na zdrowie nie tylko jako kosztu, ale jako inwestycji, która realnie przekłada się na zmniejszenie strat związanych z chorobami pracowników.

cudzyslowAlekaleksandra-lesnianskasandra Leśniańska
praktyk corporate wellness,
Grupa Be Well

Pracodawcy, inwestując w zdrowie pracowników, dążą do tego, by w pełni wykorzystywać potencjał pracowników a w razie ich choroby, skracać czas absencji a tym samym ponoszone przez firmę koszty poprzez dostarczenie opieki medycznej. Inwestycja w abonamenty medyczne ułatwia dostęp do lekarza, ale rozwiązuje tylko część problemu i nie gwarantuje szybkiego powrotu pracownika do zdrowia. Dopiero dobrze dobrane i szybko podjęte leczenie oraz dostęp do odpowiednich leków gwarantuje pracownikowi szybki powrót do pełnej efektywności.