Ubezpieczenia lekowe wczoraj i dziś

Minęło już prawie 10 lat odkąd pierwsze produkty ubezpieczeń lekowych zostały zaoferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe polskim pacjentom. Idea prywatnych ubezpieczeń lekowych została zaczerpnięta z krajów Europy zachodniej i Ameryki Północnej, gdzie od kilkunastu a nawet kilkudziesięciu lat już tam istniały i z powodzeniem funkcjonowały, ułatwiając pacjentom dostęp do farmakoterapii poprzez zmniejszenie współpłacenia za leki.

W 2008 roku abonamenty medyczne w Polsce były już mocno rozwinięte (ponad 1,5 mln klientów) i prywatna opieka medyczna, jako benefit pozapłacowy, zaczęła być standardem w dużych firmach. Jednak wysokie dopłaty pacjentów do leków wciąż stanowiły duży problem, którego nie rozwiązywało żadne ubezpieczenie czy abonament.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, jeśli poziom współpłacenia pacjentów za leki przekracza 40%, zaczyna to powodować poważne skutki dla zdrowia publicznego – pacjenci nie wykupują leków, zmniejszają ich dawki, rezygnują z terapii. Sytuacja polskich pacjentów była motorem napędowym do powstania pierwszych ubezpieczeń lekowych. W 2008 roku poziom współpłacenia za leki na receptę sięgał 60%, tak wysoki poziom dopłat do leków na receptę był niespotykany w innych krajach Unii Europejskiej.

Pierwszym produktem lekowym wprowadzonym do masowej sprzedaży była PZU Karta apteczna, która została zaoferowana klientom w 2009 roku. Flagowym wyróżnikiem była bezgotówkowa obsługa ubezpieczenia, która była innowacją na rynku ubezpieczeniowym i umożliwiała ubezpieczonym szybką realizację ubezpieczenia i otrzymanie świadczenia w czasie rzeczywistym.     

Nasza firma istniała wtedy zaledwie kilka miesięcy, współpracowało z nami kilkaset aptek, które obsługę bezgotówkową oferowały. Od tego czasu wiele się zmieniło u nas, na rynku farmaceutycznym i ubezpieczeniowym.

Zgodnie z prognozami, wydatki na zdrowie będą z roku na rok rosnąć. Szacuje się, że w 2022 roku prywatne wydatki na zdrowie urosną do kwoty 63 mld zł. Starzejące się społeczeństwo, nowe technologie – to są czynniki, które znacząco wpłyną na wzrost wydatków na leczenie. Tym bardziej istotny jest dalszy, dynamiczny rozwój ubezpieczeń lekowych i wspieranie polskich pacjentów w zakupie niezbędnych leków.

 

Źródło: raporty PMR