23-24 września miała miejsce II edycja Kongresu Farmacja 21. Farmaceuci w ochronie zdrowia. Konferencja zgromadziła przedstawicieli środowiska farmaceutycznego, samorządów aptekarskich, ministerstwa zdrowia, jednostek nadzorujących oraz naukowych. Poruszano tematy ważne dla polskich farmaceutów, m.in. rozwój naukowy farmaceutów, opieka farmaceutyczna, regulacje prawne wykonywania zawodu, zmiany na rynku leków w Polsce. Nie zabrakło rozmów o umocnieniu roli farmaceuty w systemie ochrony zdrowia w obliczu zmian systemowych.

Postulaty farmaceutów

Wśród wystąpień reprezentantów środowisk farmaceutycznych dominowały te dotyczące regulacji prawnych wykonywania zawodu farmaceuty, stworzenia ustawy o zawodzie a także uwzględnienia farmaceutów w systemie ochrony zdrowia jako partnerów dla lekarzy, wspierających ich w opiece nad pacjentem. Wykorzystanie możliwości i wiedzy farmaceutów pozwoliłoby odciążyć lekarzy POZ oraz zapewnić pacjentom dostęp do fachowych porad zdrowotnych. Również kwestia kształcenia ustawicznego, szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów wzbudziła dyskusję uczestników konferencji. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, domagała się uwzględnienia potencjału farmaceutów w systemie ochrony zdrowia. Zwróciła również uwagę na marginalizowanie zawodu farmaceuty i brak zewnętrznego systemu motywacji, który wyróżniłby farmaceutów posiadających specjalizację.

_dsc2715

Stanowisko ministerstwa

W planach ministerstwa, reprezentowanego przez Podsekretarza Stanu Krzysztofa Łandę, znalazła się m.in. koncepcja apteki jako placówki opieki zdrowotnej – wprowadzenia opieki farmaceutycznej przypisanej do farmaceuty a nie do apteki, co umożliwiłoby konkurencję pomiędzy aptekami. Nie padły jednak żadne konkretne propozycje finansowania opieki farmaceutycznej, jedynie deklaracja, że postulaty farmaceutów oraz kondycja finansowa aptek będą brane pod uwagę – szczególnie z uwagi na równoległy projekt ograniczenia asortymentu aptek poprzez wycofanie produktów niezwiązanych ze zdrowiem pacjenta, tj. kosmetyki. W obrocie pozaaptecznym mają natomiast pozostać małe opakowania leków do stosowania doraźnego, np. leki przeciwbiegunkowe a niektóre leki zostaną całkowicie wycofane ze sprzedaży pozaaptecznej. Poruszono również temat konieczności zmian w reagowaniu na reklamy leków niezgodne z aktualną wiedzą medyczną – sankcje będą bardziej dotkliwe i egzekwowane natychmiast.

_dsc2709

Zmiany systemu ochrony zdrowia

Kongres Farmacja 21. Farmaceuci w ochronie zdrowia był również okazją do dyskusji nt. wzrostu znaczenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych i lekowych w kontekście zmieniającego się systemu ochrony zdrowia. Podczas wystąpienia „Planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia i ich wpływ na rozwój ubezpieczeń lekowych” dr Jerzy Gryglewicz, ekspert systemów ochrony zdrowia, wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie przedstawił prognozy zmian systemowych i ich możliwe skutki dla farmaceutów. W proponowanej przez ministra zdrowia koncepcji Narodowej Strategii Zdrowia, która ma obowiązywać od 2017 r., planowane są zmiany systemowe w organizacji i finansowaniu opieki zdrowotnej w Polsce. Likwidacja NFZ i utworzenie Wojewódzkich Urzędów Zdrowia a także powrót do budżetowego systemu finansowania na poziomie regionalnym to tylko niektóre planowane zmiany. Wprowadzenie opieki koordynowanej przez zespoły podstawowej opieki zdrowotnej znacznie ograniczy dostęp do lekarzy specjalistów. Może to również spowodować wzrost zainteresowania pacjentów rozwiązaniami zapewniającymi dostęp do specjalistycznego leczenia oraz do leków refundowanych, tj. ubezpieczeniami zdrowotnymi i ubezpieczeniami lekowymi, które oferują dodatkową refundację do zakupu leków, zmniejszając tym samym odpłatność pacjenta za leki. Korzystają na tym wszyscy – pacjenci, pacjenci, system ochrony zdrowia, gospodarka i państwo.

_dsc2705