Podczas I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbył się w dniach 29-30 września br. pod hasłem „Zdrowy obywatel, zdrowa Polska”, polscy przedsiębiorcy oraz eksperci z dziedziny medycyny, ochrony zdrowia, prawa, ekonomii i HR (human resources) dyskutowali o kierunkach rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce.

W obliczu zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa i potrzeby utrzymywania pracowników jak najdłużej w stanie zdrowia polscy pracodawcy coraz chętniej inwestują w ubezpieczenia zdrowotne, w tym lekowe, dla pracowników. Inwestowanie w zdrowie pracownika przekłada się realnie na korzyści dla przedsiębiorstwa, zarówno wizerunkowe, jak i finansowe – firma zyskuje zdrowego, efektywnie pracującego, zaangażowanego pracownika.

Podczas panelu dyskusyjnego „Dodatkowa refundacja leków w programach zdrowotnych pracodawców” eksperci argumentowali, jak ważne jest inwestowanie w zdrowie pracowników i budowanie programów zdrowotnych uwzględniających ich realne potrzeby i problemy. Pakiety zdrowotne dla pracowników zawierają przede wszystkim dostęp do opieki medycznej, ubezpieczenia grupowe, dofinansowanie do kart sportowych czy akcje profilaktyczne. Co jednak w przypadku, gdy pracownik zachoruje?

Nowoczesnym rozwiązaniem zapewniającym dodatkową refundację leków dla pracowników jest ubezpieczenie lekowe. Umożliwia pracownikowi uzyskanie dofinansowania do kosztów zakupu leków, zmniejszając jego odpłatność za leki na receptę – zarówno refundowane przez NFZ, jak i nierefundowane. Ubezpieczenie lekowe może zapewniać również dostęp do często bardzo drogich, innowacyjnych terapii lekowych, które gwarantują pracownikowi lepsze efekty terapeutyczne. Ubezpieczenia lekowe są dostępne w ofertach kilku towarzystw ubezpieczeniowych.

By efektywnie przekładać się na korzyści dla firmy, inwestycje pracodawcy w zdrowie pracowników powinny kompleksowo odpowiadać na potrzeby pracowników. Kluczowe dla skuteczności programów ochrony zdrowia pracowników jest uwzględnianie wszystkich sfer dbałości o zdrowie: profilaktyki, dostępu do świadczeń medycznych, edukacji zdrowotnej oraz dofinansowania do zakupu leków.


cudzyslowjakub-szulc
Jakub Szulc 
ekspert ochrony zdrowia, EY Polska

Wydatki ponoszone na zdrowie są pokrywane przez NFZ bądź z prywatnych kieszeni Polaków, natomiast koszty chorób dotyczą całej gospodarki – zaliczają się tu utracone korzyści przedsiębiorstw z tytułu niezdolności pracowników do pracy, zmniejszona dynamika wzrostu PKB. Dlatego tak ważne jest postrzeganie wydatków na zdrowie nie tylko jako kosztu, ale jako inwestycji, która realnie przekłada się na zmniejszenie strat związanych z chorobami pracowników.

cudzyslowAlekaleksandra-lesnianskasandra Leśniańska
praktyk corporate wellness,
Grupa Be Well

Pracodawcy, inwestując w zdrowie pracowników, dążą do tego, by w pełni wykorzystywać potencjał pracowników a w razie ich choroby, skracać czas absencji a tym samym ponoszone przez firmę koszty poprzez dostarczenie opieki medycznej. Inwestycja w abonamenty medyczne ułatwia dostęp do lekarza, ale rozwiązuje tylko część problemu i nie gwarantuje szybkiego powrotu pracownika do zdrowia. Dopiero dobrze dobrane i szybko podjęte leczenie oraz dostęp do odpowiednich leków gwarantuje pracownikowi szybki powrót do pełnej efektywności.