I Kongres Zdrowia Pracodawców RP organizowany pod hasłem „Zdrowy Obywatel, Zdrowa Polska” to odpowiedź na rosnącą potrzebę zapoczątkowania publicznej debaty dotyczącej kondycji zdrowotnej Polaków i zdrowia publicznego oraz ich wpływu na polską gospodarkę. Intencją organizatorów - Pracodawców RP - jest zaangażowanie ekspertów, przedstawicieli administracji oraz pracodawców w celu stworzenia spójnych rekomendacji usprawniających polską służbę zdrowia. 

Kongres będzie okazją do poruszenia tematu zdrowia Polaków widzianego z różnych perspektyw - finansów publicznych, gospodarki, systemu ochrony zdrowia. Przedstawiciele tych sektorów będą dążyć do wypracowania wspólnej wizji współpracy zmierzającej do poprawy jakości leczenia, zwiększenia inwestycji w zdrowie przy zachowaniu dyscypliny budżetowej.  

 

Zapraszamy do udziału w debacie dotyczącej dodatkowej prywatnej refundacji leków 

29.09.2016 r.  
11.15-12.45 Dodatkowa refundacja leków w programach zdrowotnych pracodawców

I Kongres Zdrowia Pracodawców RP

29-30 września 2016 r.
HOTEL SHERATON 
Warszawa

Szczegółowe informacje o Kongresie dostępne są na stroniekongreszdrowia.pl