Prezentujemy fragment artykułu dotyczącego dodatkowej refundacji leków opublikowanego w Gazecie Farmaceutycznej.

cudzyslowDodatkowa refundacja leków

[...] Zdaniem specjalistów, zdrowie osób czynnych zawodowo powinno stanowić kluczową wartość i kapitał przekładający się na rozwój gospodarczy i społeczny kraju. Niestety, na chwilę obecną, mimo proponowanych zmian w zakresie dostępu do leków, płacimy za farmakoterapię więcej niż średnio płaci się w Europie. [...]

Wśród rozwiązań, które pomogą w zmianie obecnej sytuacji, wymienia się przede wszystkim proponowanie korzystania z dodatkowej refundacji leków w programach zdrowotnych pracodawców jako stałego elementu polityki zdrowotnej państwa.  [...]

Całość artykułu dostępna w Gazecie Farmaceutycznej, nr 11/2016 

Obecność dodatkowej refundacji leków - obok profilaktyki, opieki medycznej i edukacji zdrowotnej - w programach zdrowotnych oferowanych przez pracodawców pracownikom pozwala kompleksowo podejść do zagadnienia zdrowia pracowników i odpowiadać na ich realne potrzeby. 

Na świadczenia medyczne Polacy wydają jedynie niecałe 40% puli wydatków na zdrowie z własnej kieszeni (dane za 2014 r. za rynekaptek.pl). Aż 60% tych wydatków to koszty leków i sprzętu medycznego, dlatego tak ważne jest wsparcie finansowe pracowników w kosztach leczenia farmakologicznego.