Już co druga apteka w Polsce obsługuje pacjentów z ubezpieczeniem lekowym w formie bezgotówkowej

Ponad 7 500 aptek z systemem epruf

W ostatnich latach znacząco wzrasta zainteresowanie prywatnymi ubezpieczeniami lekowymi w Polsce. Coraz więcej Polaków korzysta z prywatnych polis zdrowotnych na co dzień, a także coraz częściej stosowane są one przez pracodawców, którzy wspierają pracowników w dbaniu o zdrowie własne i ich rodzin.
W ciągu ostatnich 4 lat obserwujemy dynamiczny wzrost ilości pacjentów korzystających z ubezpieczeń lekowych w naszym kraju. Cenione są one nie tylko przez pracowników, ale coraz bardziej również przez pracodawców, którzy chcąc zaspokoić potrzeby i spełnić oczekiwania swoich pracowników, gwarantują im dodatkowe benefity i jednocześnie wspierając w dbaniu o zdrowie ich oraz ich rodzin. Już ponad 650 tysięcy pacjentów korzysta z dodatkowych ubezpieczeń lekowych.
Prywatne ubezpieczenia lekowe uzupełniają publiczną refundację, zaspokajając w pełni potrzeby ubezpieczonych. Ich celem jest zmniejszenie udziału własnego pacjenta w odpłatności za leki. W zamian za niewielką comiesięczną składkę ubezpieczeniową, znacząco obniżają one dopłaty do leków ponoszone przez pacjentów w aptece, ponieważ zakup leków jest współfinansowany przez ubezpieczyciela. Pacjent już przy zakupie leków w aptece płaci kwotę obniżoną o dofinansowanie wynikające z polisy. Pozostałą część kwoty pokrywa ubezpieczyciel za pośrednictwem epruf. Obsługa tego modelu zwana obsługą bezgotówkową wymaga zawarcia umowy o współpracy pomiędzy epruf a apteką.

Firma epruf w zakresie bezgotówkowej obsługi ubezpieczeń lekowych dostarcza nowoczesne rozwiązanie, z którego korzysta już co druga apteka w kraju. Tym samym ułatwia ubezpieczonym korzystanie z polis lekowych, zapewniając im wygodny dostęp realizacji świadczeń.
Według danych na 30 czerwca 2018 roku z epruf współpracuje już 7 500 aptek w Polsce, w których realizowanych jest 85 tysięcy transakcji ubezpieczeniowych miesięcznie.

Dlaczego warto uruchomić obsługę ubezpieczeń lekowych w aptece?

- Chcemy, aby pacjent posiadający ubezpieczenie lekowe mógł je realizować w wygodny sposób, blisko swojego domu, miejsca pracy, w ulubionej aptece - mówi Agnieszka Sarnowska, Kierownik działu współpracy z aptekami. - Apteka udostępniając bezgotówkową obsługę ubezpieczenia, tak naprawdę spełnia oczekiwania swoich pacjentów, oferuje wyższą jakość obsługi (podobnie jak wprowadzenie płatności kartami czy poszerzenie asortymentu), dostosowuje się do potrzeb pacjenta.
Bezgotówkowa obsługa ubezpieczeń lekowych poprzez system epruf jest bardzo intuicyjna, prosta i szybka. Wystarczy jedynie sczytać kartę pacjenta podczas realizacji transakcji. Wszystko odbywa się w oparciu o dostępny w aptece system apteczny i nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego sprzętu. epruf podpisując umowy z aptekami, zapewnia pacjentom bazę aptek, w których mogą zrealizować swoje polisy, zaś współpracującym aptekom dostarcza niezbędną wiedzę oraz wsparcie techniczne w zakresie obsługi ubezpieczeń lekowych. Apteka obsługując ubezpieczonego, dokonuje standardowej sprzedaży leków, przyjmuje pełną odpłatność za leki, część od ubezpieczonego a część od ubezpieczyciela za pośrednictwem epruf.

Wakacyjna Promocja z epruf!

Chcąc zainteresować apteki nowymi możliwościami, przygotowaliśmy wakacyjną promocję dla aptek indywidualnych (z wyłączeniem sieci powyżej 10 aptek). Promocja dotyczy zniesienia miesięcznej opłaty abonamentowej do końca 2018 roku. By wziąć udział w promocji, wystarczy do dnia 31 sierpnia 2018 roku odesłać podpisane umowy z adnotacją "Promocja Abonament 0 zł do końca 2018 roku" do siedziby epruf.

Szczegółowe warunki promocji znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie www.epruf.pl/promocja