I Kongres Zdrowia Pracodawców RP organizowany pod hasłem „Zdrowy Obywatel, Zdrowa Polska” to odpowiedź na rosnącą potrzebę zapoczątkowania publicznej debaty dotyczącej kondycji zdrowotnej Polaków i zdrowia publicznego oraz ich wpływu na polską gospodarkę. Intencją organizatorów - Pracodawców RP - jest zaangażowanie ekspertów, przedstawicieli administracji oraz pracodawców w celu stworzenia spójnych rekomendacji usprawniających polską służbę zdrowia. 

Kongres będzie okazją do poruszenia tematu zdrowia Polaków widzianego z różnych perspektyw - finansów publicznych, gospodarki, systemu ochrony zdrowia. Przedstawiciele tych sektorów będą dążyć do wypracowania wspólnej wizji współpracy zmierzającej do poprawy jakości leczenia, zwiększenia inwestycji w zdrowie przy zachowaniu dyscypliny budżetowej.  

 

Zapraszamy do udziału w debacie dotyczącej dodatkowej prywatnej refundacji leków 

29.09.2016 r.  
11.15-12.45 Dodatkowa refundacja leków w programach zdrowotnych pracodawców

I Kongres Zdrowia Pracodawców RP

29-30 września 2016 r.
HOTEL SHERATON 
Warszawa

Szczegółowe informacje o Kongresie dostępne są na stroniekongreszdrowia.pl 

 

Zapraszamy do udziału w Kongresie Farmacja 21

Kongres Farmacja 21. Farmaceuci w ochronie zdrowia jest organizowany z myślą o przedstawicielach środowiska farmaceutycznego - studentach farmacji, samorządach aptekarskich, stowarzyszeniach działających w obszarze farmacji, przedstawicielach Ministerstwa Zdrowia, GIF, URPL, ale przede wszystkim z myślą o farmaceutach. Kongres jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i stwarza możliwość dyskusji o kierunkach rozwoju zawodu farmaceuty. 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w panelu dotyczącym rozwoju ubezpieczeń lekowych

23.09.2016 r.
Sesja III
14:55 - 15:15 Planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia i ich wpływ na rozwój ubezpieczeń lekowych
dr Jerzy Gryglewicz

Kongres Farmacja 21
23-24 września 2016 r.
Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich
Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu są dostępne na stronie farmacja21.pl 

Ubezpieczenia lekowe: służą pacjentom i odciążają publiczny system

"Prywatne ubezpieczenia lekowe to świadczenia komplementarne, uzupełniające system publiczny tam, gdzie nie zapewnia on pełnej realizacji potrzeb ubezpieczonych. Wysoki poziom współpłacenia do leków refundowanych lub konieczność ponoszenia pełnej odpłatności za leki Rx tworzą przestrzeń do poszukiwania rozwiązań uzupełniających ten system – mówi Karolina Bartoszek, prezes zarządu spółki epruf.

Rynek Aptek: Jakie czynniki odpowiadają za pojawienie się na rynku prywatnych ubezpieczeń lekowych?

Karolina Bartoszek: Pojawienie się ubezpieczeń lekowych wynika z zapotrzebowania na takie produkty. Powodów jest kilka. Po pierwsze, poziom prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną w Polsce jest  wysoki. Według danych firmy PMR za 2014 rok, jedynie 65 proc. wydatków na zdrowie jest opłacanych ze środków publicznych. Pozostałe 35 proc. pokrywamy z własnych kieszeni.
Zastanawiająca przy tym jest struktura tych prywatnych wydatków. 20 proc. to koszt usług lekarskich i rehabilitacyjnych. 9 proc. pochłaniają abonamenty medyczne i ubezpieczenia zdrowotne. Kilka procent to szara strefa i pozostałe wydatki związane ze zdrowiem. Ponad 60 proc., czyli 23 mld zł, to wydatki ponoszone na leki i wyroby medyczne. 

RA: Jak oceniają Państwo „chłonność” tego rynku?

KB: O ile rynek ubezpieczeń medycznych i abonamentów to obszar w miarę dojrzały, funkcjonujący od lat, choć nadal oferujący możliwości rozwoju, o tyle rynek ubezpieczeń lekowych nadal  jest mało zagospodarowany i jeszcze niewystarczająco nasycony.

Potrzeba zapewnienia sobie dostępu do usług medycznych, w tym wsparcia finansowego w obszarze farmakoterapii, jest naprawdę duża. Szczególnie jeśli spojrzymy na to, które leki i w jakim zakresie są refundowane.

40 proc. sprzedawanych w aptekach leków to produkty dostępne bez recepty, a 60 procent – leki wydawane z przepisu lekarza (źródło: Pharmaexpert, 2015). W grupie leków na receptę, 65 proc. to leki refundowane. To oznacza, że zakup 35 proc. leków Rx nie jest w żaden sposób wspierany przez system ubezpieczenia publicznego.

W dodatku w Polsce poziom współpłacenia pacjentów do leków na receptę jest jednym z najwyższych w Europie i sięga ponad 40 procent (źródło: Pharmaexpert, 2015). W efekcie jednym z obserwowanych zjawisk jest rezygnacja z realizacji recepty ze względów finansowych. Pacjentów zwyczajnie nie stać na to, by zrealizować receptę i wykupić leki [...]"

Zakup 35 proc. leków Rx nie jest w żaden sposób wspierany przez system ubezpieczenia publicznego.

Karolina Bartoszek prezes epruf s.a.
Karolina Bartoszek prezes epruf s.a.

Przeczytaj całość wywiadu na rynekaptek.pl