23-24 września miała miejsce II edycja Kongresu Farmacja 21. Farmaceuci w ochronie zdrowia. Konferencja zgromadziła przedstawicieli środowiska farmaceutycznego, samorządów aptekarskich, ministerstwa zdrowia, jednostek nadzorujących oraz naukowych. Poruszano tematy ważne dla polskich farmaceutów, m.in. rozwój naukowy farmaceutów, opieka farmaceutyczna, regulacje prawne wykonywania zawodu, zmiany na rynku leków w Polsce. Nie zabrakło rozmów o umocnieniu roli farmaceuty w systemie ochrony zdrowia w obliczu zmian systemowych.

Postulaty farmaceutów

Wśród wystąpień reprezentantów środowisk farmaceutycznych dominowały te dotyczące regulacji prawnych wykonywania zawodu farmaceuty, stworzenia ustawy o zawodzie a także uwzględnienia farmaceutów w systemie ochrony zdrowia jako partnerów dla lekarzy, wspierających ich w opiece nad pacjentem. Wykorzystanie możliwości i wiedzy farmaceutów pozwoliłoby odciążyć lekarzy POZ oraz zapewnić pacjentom dostęp do fachowych porad zdrowotnych. Również kwestia kształcenia ustawicznego, szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów wzbudziła dyskusję uczestników konferencji. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, domagała się uwzględnienia potencjału farmaceutów w systemie ochrony zdrowia. Zwróciła również uwagę na marginalizowanie zawodu farmaceuty i brak zewnętrznego systemu motywacji, który wyróżniłby farmaceutów posiadających specjalizację.

_dsc2715

Stanowisko ministerstwa

W planach ministerstwa, reprezentowanego przez Podsekretarza Stanu Krzysztofa Łandę, znalazła się m.in. koncepcja apteki jako placówki opieki zdrowotnej – wprowadzenia opieki farmaceutycznej przypisanej do farmaceuty a nie do apteki, co umożliwiłoby konkurencję pomiędzy aptekami. Nie padły jednak żadne konkretne propozycje finansowania opieki farmaceutycznej, jedynie deklaracja, że postulaty farmaceutów oraz kondycja finansowa aptek będą brane pod uwagę – szczególnie z uwagi na równoległy projekt ograniczenia asortymentu aptek poprzez wycofanie produktów niezwiązanych ze zdrowiem pacjenta, tj. kosmetyki. W obrocie pozaaptecznym mają natomiast pozostać małe opakowania leków do stosowania doraźnego, np. leki przeciwbiegunkowe a niektóre leki zostaną całkowicie wycofane ze sprzedaży pozaaptecznej. Poruszono również temat konieczności zmian w reagowaniu na reklamy leków niezgodne z aktualną wiedzą medyczną – sankcje będą bardziej dotkliwe i egzekwowane natychmiast.

_dsc2709

Zmiany systemu ochrony zdrowia

Kongres Farmacja 21. Farmaceuci w ochronie zdrowia był również okazją do dyskusji nt. wzrostu znaczenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych i lekowych w kontekście zmieniającego się systemu ochrony zdrowia. Podczas wystąpienia „Planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia i ich wpływ na rozwój ubezpieczeń lekowych” dr Jerzy Gryglewicz, ekspert systemów ochrony zdrowia, wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie przedstawił prognozy zmian systemowych i ich możliwe skutki dla farmaceutów. W proponowanej przez ministra zdrowia koncepcji Narodowej Strategii Zdrowia, która ma obowiązywać od 2017 r., planowane są zmiany systemowe w organizacji i finansowaniu opieki zdrowotnej w Polsce. Likwidacja NFZ i utworzenie Wojewódzkich Urzędów Zdrowia a także powrót do budżetowego systemu finansowania na poziomie regionalnym to tylko niektóre planowane zmiany. Wprowadzenie opieki koordynowanej przez zespoły podstawowej opieki zdrowotnej znacznie ograniczy dostęp do lekarzy specjalistów. Może to również spowodować wzrost zainteresowania pacjentów rozwiązaniami zapewniającymi dostęp do specjalistycznego leczenia oraz do leków refundowanych, tj. ubezpieczeniami zdrowotnymi i ubezpieczeniami lekowymi, które oferują dodatkową refundację do zakupu leków, zmniejszając tym samym odpłatność pacjenta za leki. Korzystają na tym wszyscy – pacjenci, pacjenci, system ochrony zdrowia, gospodarka i państwo.

_dsc2705

I Kongres Zdrowia Pracodawców RP organizowany pod hasłem „Zdrowy Obywatel, Zdrowa Polska” to odpowiedź na rosnącą potrzebę zapoczątkowania publicznej debaty dotyczącej kondycji zdrowotnej Polaków i zdrowia publicznego oraz ich wpływu na polską gospodarkę. Intencją organizatorów - Pracodawców RP - jest zaangażowanie ekspertów, przedstawicieli administracji oraz pracodawców w celu stworzenia spójnych rekomendacji usprawniających polską służbę zdrowia. 

Kongres będzie okazją do poruszenia tematu zdrowia Polaków widzianego z różnych perspektyw - finansów publicznych, gospodarki, systemu ochrony zdrowia. Przedstawiciele tych sektorów będą dążyć do wypracowania wspólnej wizji współpracy zmierzającej do poprawy jakości leczenia, zwiększenia inwestycji w zdrowie przy zachowaniu dyscypliny budżetowej.  

 

Zapraszamy do udziału w debacie dotyczącej dodatkowej prywatnej refundacji leków 

29.09.2016 r.  
11.15-12.45 Dodatkowa refundacja leków w programach zdrowotnych pracodawców

I Kongres Zdrowia Pracodawców RP

29-30 września 2016 r.
HOTEL SHERATON 
Warszawa

Szczegółowe informacje o Kongresie dostępne są na stroniekongreszdrowia.pl 

 

Zapraszamy do udziału w Kongresie Farmacja 21

Kongres Farmacja 21. Farmaceuci w ochronie zdrowia jest organizowany z myślą o przedstawicielach środowiska farmaceutycznego - studentach farmacji, samorządach aptekarskich, stowarzyszeniach działających w obszarze farmacji, przedstawicielach Ministerstwa Zdrowia, GIF, URPL, ale przede wszystkim z myślą o farmaceutach. Kongres jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i stwarza możliwość dyskusji o kierunkach rozwoju zawodu farmaceuty. 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w panelu dotyczącym rozwoju ubezpieczeń lekowych

23.09.2016 r.
Sesja III
14:55 - 15:15 Planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia i ich wpływ na rozwój ubezpieczeń lekowych
dr Jerzy Gryglewicz

Kongres Farmacja 21
23-24 września 2016 r.
Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich
Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu są dostępne na stronie farmacja21.pl 

Ubezpieczenia lekowe: służą pacjentom i odciążają publiczny system

"Prywatne ubezpieczenia lekowe to świadczenia komplementarne, uzupełniające system publiczny tam, gdzie nie zapewnia on pełnej realizacji potrzeb ubezpieczonych. Wysoki poziom współpłacenia do leków refundowanych lub konieczność ponoszenia pełnej odpłatności za leki Rx tworzą przestrzeń do poszukiwania rozwiązań uzupełniających ten system – mówi Karolina Bartoszek, prezes zarządu spółki epruf.

Rynek Aptek: Jakie czynniki odpowiadają za pojawienie się na rynku prywatnych ubezpieczeń lekowych?

Karolina Bartoszek: Pojawienie się ubezpieczeń lekowych wynika z zapotrzebowania na takie produkty. Powodów jest kilka. Po pierwsze, poziom prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną w Polsce jest  wysoki. Według danych firmy PMR za 2014 rok, jedynie 65 proc. wydatków na zdrowie jest opłacanych ze środków publicznych. Pozostałe 35 proc. pokrywamy z własnych kieszeni.
Zastanawiająca przy tym jest struktura tych prywatnych wydatków. 20 proc. to koszt usług lekarskich i rehabilitacyjnych. 9 proc. pochłaniają abonamenty medyczne i ubezpieczenia zdrowotne. Kilka procent to szara strefa i pozostałe wydatki związane ze zdrowiem. Ponad 60 proc., czyli 23 mld zł, to wydatki ponoszone na leki i wyroby medyczne. 

RA: Jak oceniają Państwo „chłonność” tego rynku?

KB: O ile rynek ubezpieczeń medycznych i abonamentów to obszar w miarę dojrzały, funkcjonujący od lat, choć nadal oferujący możliwości rozwoju, o tyle rynek ubezpieczeń lekowych nadal  jest mało zagospodarowany i jeszcze niewystarczająco nasycony.

Potrzeba zapewnienia sobie dostępu do usług medycznych, w tym wsparcia finansowego w obszarze farmakoterapii, jest naprawdę duża. Szczególnie jeśli spojrzymy na to, które leki i w jakim zakresie są refundowane.

40 proc. sprzedawanych w aptekach leków to produkty dostępne bez recepty, a 60 procent – leki wydawane z przepisu lekarza (źródło: Pharmaexpert, 2015). W grupie leków na receptę, 65 proc. to leki refundowane. To oznacza, że zakup 35 proc. leków Rx nie jest w żaden sposób wspierany przez system ubezpieczenia publicznego.

W dodatku w Polsce poziom współpłacenia pacjentów do leków na receptę jest jednym z najwyższych w Europie i sięga ponad 40 procent (źródło: Pharmaexpert, 2015). W efekcie jednym z obserwowanych zjawisk jest rezygnacja z realizacji recepty ze względów finansowych. Pacjentów zwyczajnie nie stać na to, by zrealizować receptę i wykupić leki [...]"

Zakup 35 proc. leków Rx nie jest w żaden sposób wspierany przez system ubezpieczenia publicznego.

Karolina Bartoszek prezes epruf s.a.
Karolina Bartoszek prezes epruf s.a.

Przeczytaj całość wywiadu na rynekaptek.pl