Integrujemy systemy ubezpieczycieli i aptek, aby ułatwić obsługę, wymianę danych i skrócić czas rozliczeń, zarówno w gotówkowej jak i bezgotówkowej formie realizacji świadczenia.

  • współpracujemy w zakresie stworzenia konstrukcji produktu ubezpieczenia lekowego

Leki czy produkty medyczne kupujemy, gdy mamy katar, anginę, chore serce czy skręconą nogę. Dlatego warto dołączyć ubezpieczenie lekowe nie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, ale również do ubezpieczenia turystycznego, ubezpieczenia domu czy mieszkania, NNW czy ubezpieczenia dla sportowców. Pomagamy w doborze zakresu ubezpieczenia lekowego do ubezpieczenia bazowego, by całość współgrała i zwiększała korzyści ubezpieczonego.

  • tworzymy i zarządzamy receptariuszem leków

Na co dzień zarządzamy dynamicznie zmieniającą się bazą ponad 40 000 produktów leczniczych. Precyzyjnie sklasyfikowane umożliwiają nam stworzenie list leków, które idealnie pasują do zakresu ubezpieczenia – według rożnych kryteriów, na przykład: wszystkie leki na choroby serca, tylko antybiotyki, wszystkie leki na receptę.

Aktualizujemy listy leków, do zakupu których ubezpieczonym przysługuje dofinansowanie, zgodnie z aktualnymi listami refundacyjnymi NFZ oraz informacjami o dostępności leków
w obrocie.

  • oceniamy ryzyko

Widzimy pełny obraz tego, jak pacjent się leczy. Nie tylko ostatnią receptę. Posiadamy zanonimizowane dane prezentujące zachowania pacjentów w aptekach, co umożliwia dokonanie precyzyjnej oceny ryzyka. Potrafimy określić, jaką składkę ubezpieczeniową powinien zapłacić 40-letni mężczyzna, a jaką 26-letnia kobieta za możliwość zakupu na przykład wszystkich dostępnych leków w ramach leczenia chorób serca.

 

  • organizujemy ogólnopolską sieć świadczeniodawców aptecznych

Dostarczamy grupę aptek, w których ubezpieczony może skorzystać z ubezpieczenia lekowego w formie bezgotówkowej przy użyciu identyfikatora ubezpieczeniowego. Jest to bardzo wygodna i prosta metoda, dostępna w ponad 9 000 aptek w całej Polsce.

Ogólnopolska sieć świadczeniodawców aptecznych

  • obsługujemy wypłaty świadczeń zarówno w formie bezgotówkowej jak i gotówkowej

Naszym zdaniem jest sprawna realizacja świadczeń oraz ciągła poprawa jakości tej usługi. Celem towarzystw ubezpieczeniowych jest skrócenie czasu realizacji świadczenia i podniesienie poziomu zadowolenia klientów. Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom, ściśle współpracujemy z ubezpieczycielami i inwestujemy w infrastrukturę informatyczną. Najwyższej staranności wymagają również kwestie ochrony danych.

 
We współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi szczególnie ważne jest indywidualne podejście do tworzenia produktów ubezpieczeniowych. W epruf dbamy o to, by tworzone produkty były konkurencyjne i zoptymalizowane.