Automatyczne pobieranie raportów epruf w KS-Apteka

Przypominamy o wprowadzonej funkcjonalności automatycznego pobierania raportów w systemie KS-Apteka (dostępne od wersji 2016.3.9.9; 2017.1.1.0).

Funkcjonalność automatycznego pobierania raportów epruf została wdrożona z myślą o ułatwieniu Państwu pracy i minimalizacji czasu poświęconego na obsługę epruf. Każdego dnia rano system automatycznie pobiera i zatwierdza raport z transakcji epruf za dzień poprzedni.

Będziemy informować o wdrożeniu tej funkcjonalności dla pozostałych systemów aptecznych.

Uwaga!

System wymaga zaangażowania farmaceuty jedynie w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy raportem wygenerowanym w aptece a danymi na serwerze Kamsoft. W systemie aptecznym pojawia się wtedy komunikat o konieczności weryfikacji niezgodności i ręcznego potwierdzenia raportu za dany dzień. Poniżej przedstawiamy poglądowy komunikat.

komunikat o zatrzymaniu automatycznego pobierania raportów

Okno: Informacja o zatrzymaniu automatycznego pobierania raportów

 

Ręczne potwierdzanie raportów dobowych

Proces ręcznego potwierdzania raportu jest identyczny jak dotychczasowa obsługa raportów dobowych.

W celu ręcznego pobrania raportu należy w oknie „APW21 Zestawienia” wybrać „Raporty ePRUF”.

 zestawienie.inne.raporty epruf_7

Okno: APW21 Zestawienia – Potwierdzanie raportów epruf

 

Pobieranie raportów jest bardzo ważne ze względu na zachowanie prawidłowości rozliczeń pomiędzy epruf a apteką, ponieważ rozliczeniu podlegają tylko te transakcje, które zostały potwierdzone raportem dobowym.

tabela raportów_7 (2)

Okno: Raporty epruf wraz z legendą

 

Pomoc

W razie problemów w działaniu automatycznych raportów dobowych bądź w przypadku jakichkolwiek pytań do dyspozycji pozostaje zespół pomocy epruf dostępny w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 pod bezpłatnym numerem infolinii 800 13 77 83 lub mailowo pod adresem pomoc@epruf.pl