EPRUF Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000319410, NIP 947-19-58-279, kapitał zakładowy w wysokości 700 000,00 zł opłacony w całości, („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz drugi akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres: ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź) w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

EPRUF Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319410, NIP 947-19-58-279, kapitał zakładowy w wysokości 700 000,00 zł opłacony w całości, („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres: ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź) w terminie do dnia 26 lutego 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Przyjaciele epruf wspierają łódzkie szpitale

Na co dzień jako pracownicy epruf prowadzimy projekty pomagające pacjentom kompleksowo dbać o zdrowie.
W obliczu epidemii nie mogliśmy pozostać obojętni. Chcąc pomóc lekarzom, pielęgniarkom i pozostałym pracownikom medycznym, którzy codziennie narażają swoje zdrowie, zorganizowaliśmy zbiórkę pod hasłem „Przyjaciele epruf wspierają łódzkie szpitale!”

Wspólnymi siłami zebraliśmy kwotę, która pozwoliła na zakup podstawowych środków ochrony osobistej (maseczek i rękawiczek) dla Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi oraz Szpitala Specjalistycznego Brzeziny. Personel medyczny z entuzjazmem przyjął podarowane przez nas środki, jednocześnie ogromnie doceniając wsparcie. Po raz kolejny upewniliśmy się, że zawsze warto się angażować w słusznej sprawie!

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę, zasilili skarbonkę lub udostępnili informację o akcji! Dziękujemy również pracownikom DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie za pomoc w organizacji zbiórki.

Pracownicy epruf

Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz 18. zaprezentowało raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W tegorocznej edycji raportu zostały wyróżnione dwie praktyki realizowane przez epruf

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.
W raporcie kluczem podziału praktyk pozostaje 7 obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. W edycji za 2019 rok znalazło się 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm.

W obszarze ładu organizacyjnego wyróżniono Zespół Ambasadorów Wartości, który działa w epruf od 2018 roku. Zespół został powołany przy okazji formułowania wartości firmowych – zestawu nadrzędnych zasad, którymi kierujemy się w codziennej pracy. Wartości, takie jak rzetelność, poczucie wpływu, szacunek, zaangażowanie i radość tworzenia, zgrany zespół oraz rozwój, tworzą kulturę organizacyjną i dobrze korespondują ze strategicznymi celami organizacji.

Zespół stanowi wsparcie dla działu HR i managerów, a także ciało doradcze i inicjuje działania zmierzające do popularyzacji wartości w całej spółce. Członkowie Zespołu Ambasadorów Wartości współtworzyli m.in. politykę kształcenia pracowników, proces rekrutacji oparty na wartościach, proces onboardingu nowych pracowników przybliżający wartości nowym pracownikom. Zespół prowadzi cykliczne działania komunikacyjne promujące wartości, organizuje Dni Wartości angażujące wszystkich pracowników firmy, organizuje gry integracyjne dla pracowników.

 

Drugą inicjatywą docenioną w raporcie w obszarze praktyk z zakresu pracy jest Zespół ds. Szczęścia, który odpowiada na potrzebę budowania poczucia szczęścia w miejscu pracy. Celem Zespołu Szczęścia jest podtrzymywanie pozytywnej atmosfery wśród pracowników i wzmacnianie poczucia przynależności do organizacji, prowadzenie działań zmierzających do wzmacniania zadowolenia pracowników z pracy. Zespół organizuje akcje dopasowane do oczekiwań pracowników, angażujące, wspierające komunikację, budujące relacje i zaufanie, a także inicjatywy doceniające wysiłek wkładany przez pracowników – spotkania integrujące, akcje edukacyjne budujące zdrowe nawyki w miejscu pracy, eventy pozwalające zadbać o komfort pracy.