Schemat rozliczeń z epruf
Przypominamy zasady wzajemnych rozliczeń pomiędzy epruf a kontrahentem aptecznym. Poniższy wykres przedstawia etapy procesu rozliczeń w jednym okresie rozliczeniowym.
Wszystkie dokumenty są wystawiane na dane kontrahenta i uwzględniają rozliczenia za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca dla wszystkich zgłoszonych w Umowie aptek kontrahenta.

Transakcje

OKRES ROZLICZENIOWY
1. dzień miesiąca
rozpoczyna okres rozliczeniowy.

Zwrot środków
przez epruf

OKRES ROZLICZENIOWY
Po 15. dniu miesiąca
epruf zwraca kontrahentowi sumę dofinansowań z pierwszej połowy miesiąca.
Przekazanie środków w połowie miesiąca nie będzie miało miejsca, gdy wartość udzielonego dofinansowania w aptece w danym okresie rozliczeniowym nie przekroczy 100 zł lub gdy kontrahent ma przeterminowane płatności względem epruf. W takim przypadku należności zostaną rozliczone na koniec miesiąca.

Zwrot środków
przez epruf

OKRES ROZLICZENIOWY
Po ostatnim dniu miesiąca
epruf zwraca kontrahentowi sumę dofinansowań z drugiej połowy miesiąca.
Środki za rozliczone transakcje przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy kontrahenta. Rozliczeniu podlegają transakcje, które na moment dokonania rozliczenia zostały potwierdzone raportem dziennym transakcji epruf w systemie aptecznym. W programie aptecznym Kamsoft raporty dzienne są zautomatyzowane.

Dokumenty
rozliczeniowe

OKRES ROZLICZENIOWY
Na koniec miesiąca
epruf rozlicza transakcje i do 10. dnia następnego miesiąca – wysyła kontrahentowi dokumenty rozliczeniowe w formie e-mail lub papierowej.

DOKUMENT
ROZLICZENIA

Przesyłane tylko
przez e-mail

 

FAKTURA


NOTA KSIĘGOWA


NOTA OBCIĄŻENIOWA

Kontrahenci, którzy wyrazili zgodę na e-fakturę otrzymują dokumenty księgowe wyłącznie na wskazane przez siebie adresy e-mail.

   

Kontrahenci, którzy nie wyrazili zgody na e-fakturę otrzymują dokumenty księgowe wyłącznie w wersji papierowej na adres korespondencyjny.

Kliknij w wybrany z powyższych dokumentów i dowiedz się więcej!
Przejdź na e-fakturę i otrzymuj wszystkie dokumenty rozliczeniowe przez e-mail.
Zadzwoń i dowiedz się więcej!
Bezpłatna infolinia czynna
w dni robocze od 8:00 do 16:00
800 13 77 83